22 czerwca, 2024

lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych